Biopuhastid

Bioloogiline puhastus

Reovee bioloogiline puhastamine ehk sekundaarne puhastamine on reoveest reoainete kõrvaldamine bioloogiliste protsesside toimel.

Keskkond & Partnerid OÜ poolt pakutavad bioloogilised puhastid jagunevad järgmiselt:

  • Biokilepuhastid – mõeldud eramajadele ja väiksematele reoveetekitajatele (Q<5 m3/d; R<50 IE)
  • Aktiivmuda annuspuhastid (SBR) – mõeldud suurematele reoveetekitajatele (Q>5 m3/d; R>50 IE)
  • Mitmepere reoveepuhastid
  • Revoeepuhastid küladele
  • Reoveepuhastid asulatele
  • Reoveepuhastid linnadele
  • Reoveepuhastid tööstustele