Biopuhastid

Kõikjal, enamasti maapiirkondades, pole võimalik liituda ühiskanalisatsiooniga. Reovee ärajuhtimiseks tuleb leida muu lahendus. Sellistel juhtudel on lahenduseks kogumismahuti, septik või biopuhasti.

Biopuhasti on eelkõige vajalik juhtudel, kui kinnistu asub nõrgalt kaitstud põhjaveega alal või heitvee immutamine pole mingil põhjusel võimalik ning heitvesi tuleb juhtida kraavi. Biopuhasti puhastab reovett selles elavate mikroorganismidega, kes vajavad elutegevuseks hulgaliselt hapnikku. Ühel õigel biopuhastil on selleks alati väike kompressor, mille tõttu biopuhasti vajab alati ka elektrivoolu. Siinkohal tuleb tähele panna, et müügil on ka n.ö elektrivabad biopuhastid. Kuna sellistes puhastites ei anta bakteritele elutegevuseks piisavalt õhku, on niisuguse biopuhasti efektiivsus vägagi küsitav. Näiteks filterkorviga biopuhastit on õige nimetada septikuks ja selle kohta saad infot vaadata septikute kategooriast.

Kui kavandad biopuhasti paigaldust, arvesta, et enne kopa maasse löömist on vajalik teha eeltööd: koostada projekt, esitada ehitusteatis, tellida seadmed. Nende tööde tegemiseks kuluv aeg võib teinekord ulatuda mitme kuuni.
Bipuhasti koosneb kahest mahutist: septikust ja bioreaktorist. Seetõttu on ka biopuhasti maksumus septikust oluliselt kallim. Biopuhasti hind sõltub eelkõige biopuhasti mahust, mis omakorda valitakse vastavalt tarbijate arvule. Pakume laokaubana biopuhasteid kuni 4le inimesele ja kuni 6le inimesele. Suuremad biopuhastid projekteerime juba individuaalselt vastavalt kohalikele oludele, tellija soovidele, omavalitsuse nõuetele jne.

Biopuhasti korrektse töö eelduseks on nõuetekohane paigaldus ja hooldus. Ei tasu arvata, et kui puhasti on paigaldatud ja elektrivõrku ühendatud, võib selle aastateks unustada. Puhasti vajab vähemalt kord aastas tühjendamist, milleks peab see olema paigaldatud paakautoga ligipääsetavasse kohta. Lisaks tuleb puhasti mahutite sisu ja kontrollerit aeg-ajalt jälgida, et selle töös ei oleks kõrvalekaldeid.

Kui sul on lisaküsimusi või soovid hinnapakkumist, siis võta meiega julgelt ühendust.