Ehitus

Meil on reoveekäitlemissüsteemide ehituse ja installeerimise vallas oskuslikud, praktilised ja pikaajalised kogemused.

Teostame ehitustöid vastavalt klientide soovidele ja vajadustele.

  • Reoveepuhastite ehitus
  • Septikute paigaldus
  • Pumpade ja segurite paigaldus
  • Mudatöötlusseadmete paigaldus
  • Tehnoloogiliste torustike ehitus
  • Reoveepuhasti tehnoloogiliste seadmete juhtautomaatika koostamine koos paigaldusega