Õlipüüdur

Sadevee või tööstusliku heitvee puhastab õlijääkproduktidest ja heljumist õlipüüdur. Millega täpselt tegu on, millal teda tarvis on ning millise sa valima peaks? 

Tööpõhimõte

Nii sadevesi kui ka tööstuslik vesi (näiteks pesulate, töökodade jms vesi) sisaldavad õlijääkprodukte ning muid tahkeid osakesi nagu tolm ja liiv. Õlipüüdur on vooluseade, milles eraldatakse veest kergemad naftasaadused ja veest raskem suspensioon. Kiiresti settiv suspensioon kogutakse settemahutisse. Seejärel voolab reovesi eralduskambrisse, kus toimub naftasaaduste osakeste eraldamine ja nende väljavool pinnale tilkadena ning lisaks suspensiooniosade settimine. 

Nii saavutab heitvesi järgmised parameetrid:

Heljum < 50 mg/l

Süsivesinike sisaldus < 5 mg/l või < 100 mg/l.

I vs. II klassi õlipüüdur

Õlipüüdurid jagatakse kahte klassi. 

I klassi moodustavad koaleerivad separaatorid, kus naftatoodete kontsentratsioon väljaviigul peab olema vähem kui 5 mg/l. I klassi püüduritel on koalisaatori filtrid, mis suurendavad püüdurist olevat aktiivset pinda ning seetõttu voolab reovesi seadmest automaatse ujuksulguriga varustatud väljalaske kaudu looduslikku keskkonda või kanalisatsiooni.

II klassi kuuluvad gravitatsioonseparaatorid, kus naftatoodete kontsentratsioon väljaviigul peab olema vähem kui 100 mg/l.

Lihtsamas keeles öelduna: I klassi õlipüüdur sobib nii sadevee otse loodusesse juhtimiseks kui tööstusliku heitvee puhastamiseks. II klassi õlipüüdur sobib ainult sadevee puhastamiseks. 

Õlipüüdur koosneb kahest vaheseinaga eraldatud kambrist, milles on koalisaator (ainult I klass), mudapüüdur, möödavool, automaatne sulgemine ja ventilatsiooniava.

Kuidas valida õiget õlipüüdurit?

Püüdurit valides tuleb silmas pidada konkreetset objekti. Õlipüüdur peab olema piisavalt suur, sest väikese läbivooluga ei ole võimalik õigeid puhastusnäitajaid saavutada. Ei tasu valida ka liiga suurt püüdurit, sest see pole majanduslikult mõistlik. 

Meie püüdurid on ehitatud normide EN 858 – 1: 2002 (U) ja DIN 1999 järgi. Valikus on rohkelt eri mõõtude ja vooluomadustega õlipüüdureid.

Õlipüüduri hooldus

Õlipüüduri hooldus pole midagi keerulist, kuid tasub meeles pidada, et on mitmeid osasid, mida tarvis puhastada, ning seda tuleb teha regulaarselt. 

  • Tühjendamise sagedus oleneb peamiselt ümbertöödeldava heitvee kvaliteedist. 
  • Mudapüüdurit tuleks tühjendada vähemalt 3 korda aastas.
  • Õlipüüdur vajab tühjendamist kord aastas (kui ei ole olnud just juhuslikku süsivesinike läbivoolu).
  • Pärast püüduri tühjendamist tuleb see taas veega täita.
  • Kui mudel on vahekoalisaatoriga, on soovitav ka koalisaatori filtreid kontrollida ehk need aeg-ajalt välja võtta ja veega puhtaks pesta. 
  • Samuti tuleb kontrollida ujukiga reguleeritud äravoolu automaatset sulgurit. Kui ujukit mitte hooldada, võib ühel hetkel püüduri heitvee vool täielikult sulguda. Selliseid avariisid ei saa ette näha ning need võivad juhtuda kõige ebamugavamal hetkel. Seepärast on mõistlik ujukit regulaarset kontrollida. 

Kes me oleme?

Keskkond & Partnerid OÜ on 2004. aastal loodud ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks oli toona reovee kompaktpuhastite maaletoomine ja müük. Aasta hiljem lisandus torustike ja reoveepuhastite projekteerimine. Tänaseks moodustavadki keskkonnakaitseline projekteerimine ning reo- ja sademeveekäitlusega seonduv meie ettevõtte olulisima tegevusvaldkonna. 

Meie tiimis on kõrgelt kvalifitseeritud ning kompetentsed keskkonnaeksperdid ja projekteerijad-projektijuhid. Suudame tellijale pakkuda täisteenust alates ehitise kavandamisest kuni selle hoolduseni välja. Osaleme huviga ka projektides, mis nõuavad keerukamaid lahendusi ja tõsist peamurdmist.

Kui teil on õlipüüdurite kohta mõni küsimus, võtke meiega julgelt ühendust.