Biopuhasti projekteerimine

Vastavalt Ehitusseadustikule tuleb biopuhasti või septiku paigaldamiseks esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja ehitusprojekt. Biopuhasti projekteerimine tähendab nii asjaajamist kui ka dokumentatsiooni korraldamist. Kui tunned, et paberite ajamine ei ole sulle jõukohane või on liialt ajamahukas, pakume sulle septikute ja biopuhastite projekteerimise täisteenust. Meie septikute ja biopuhastite täisteenus sisaldab kõiki dokumente ja asjaajamist kuni ehitusteatise ehitusregistrisse kandmiseni.

Biopuhasti projekteerimine koosneb järgmistest etappidest:

  1. Esmalt tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole ja uurida, millised nõuded on sinu kinnistule reoveepuhasti projekteerimiseks. Vajadusel tuleb sul taotleda projekteerimistingimused.
  2. Uuri kohalikust omavalitsusest, kas biopuhasti projekt peab olema tehtud kehtivale, kuni 2 aastat tagasi koostatud geodeetilisele alusplaanile. Kui jah, siis telli geodeetiline alusplaan.
  3. Nüüd tuleb koostada biopuhasti ehitusprojekt.
  4. Vajadusel tuleb projekt kooskõlastada asjassepuutuvate isikute ja ametkondadega.
  5. Valmis projekt tuleb esitada koos ehitusteatisega Ehitusregistri kaudu kohalikule omavalitsusele.
  6. Pärast ehitusteatise registrisse kandmist on biopuhasti projekt valmis üleandmiseks.

Vajadusel esitame projekti ka paberkandjal.