Ekspertiis

Meie soovitus igale Tellijale on teostada projekteerimistöödele ekspertiis. See aitab ennetada projekteerimisel tehtud vigasid ehitusel.
Vastavalt kogemusele võime kinnitada, et ekpertiis projekteerimisele tagab Tellijale tulevikus ehitusel lisakulude vähenemist või üldse selle puudumist.

  • Vee- ja kanalisatsioonirajatiste  ehitusprojekti ekspertiis
  • Vee- ja kanalisatsioonirajatiste audit