II. kl õlipüüdurid

TÖÖPÕHIMÕTE

Liiva- ja õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest.

Nii sadevesi kui ka tööstuslik vesi (pesulatest, töökodadest jne.) sisaldavad õlijääkprodukte ning muid tahkeid osakesi (tolm, liiv), mis esimeses faasis jõuavad mudapüüdurisse. Tänu spetsiaalselt konstrueeritud sisselaskele, suureneb läbivoolu kiirus ning settimise protsessi ajal toimub heitvees sisalduvate tahkete ainete ladestumine.

Teises faasis jõuab õlijääkproduktidega heitvesi õlipüüdurisse, kus suuremate õlijääkproduktide osakesed muutuvad tilkadeks ja tõusevad pinnale ning toimub vastav separatsioon. Sellisel moel saavutab puhastatud heitvesi järgmised parameetrid:

  • Heljum < 50 mg/l
  • Õlijääkproduktide reduktsioon < 100 mg/l (ei võimalda otse loodusesse juhtimist)

Heitvee väljavoolamine õlipüüdurist toimub automaatse sulguriga väljalaskeava kaudu – sulgurklapp ei lase õlil kanduda loodusliku keskkonda (kui õlikiht on saavutanud püüduris kriitilise taseme).

Tähtis on õige püüduri valimine konkreetse objekti jaoks. Püüdur peab olema piisavalt suur, kuna liiga väike läbivool teeb võimatuks õigete puhastusnäitajate saavutamise. Teisest käest ei ole otstarbekas valida liiga suurt püüdurit  puhtalt majanduslikel kaalutlustel.

Võrdle tootevalikut siin

MudelVooluhulk [l/s]I-kambri maht [l]II- kambri maht [l]Pikkus [mm]Laius [mm]Kõrgus
[mm]
Sisselaske Ø [mm]Sisselaske kõrgus põhjast [mm]Väljalaske kõrgus põhjast [mm]
OIL S II 33300270144010001100110820790
OIL S II 55500450205010001100160820790
OIL S II 66600540205010001100160820790
OIL S II 88800720276010001100160800770
OIL S II 10101000900337010001100160820790
OIL S II 202020001800530010001100200800750
OIL S II 252525002200591010001100250800750

Püüdurid on ehitatud normide EN 858 – 1: 2002 (U) ja DIN 1999 järgi.