Konsultatsioon ja uuringud

Keskkond & Partnerid OÜ teeb huviga koostööd projektides, mis vajavad keerukaid insener-tehnilisi lahendusi ning nõuavad tõsist peamurdmist parima lahenduse leidmiseks.

Usaldusväärsete koostööpartneritega moodustame meeskonna, kes suudab tellijale pakkuda täisteenust alates ehitise kavandamisest kuni selle hoolduseni välja.

  • Nõustame kliente vee-erikasutusloa koostamisel
  • Joogi- ja reoveeproovide võtmine
  • Heit- ja reoveeuuringud koos reostuskoormus analüüsidega
  • Reoveepuhastute opereerimine ja optimeerimine
  • Reoveepuhastite tehnoloogiliste seadmete valik
  • Reoveepuhastite seadistamine
  • Vesiehitiste ehituseelarvestamine
  • Ehituspakkumustele hinnangu andmine