Biopuhastid

Bioloogiline puhastus

Reovee bioloogiline puhastamine ehk sekundaarne puhastamine on reoveest reoainete kõrvaldamine bioloogiliste protsesside toimel.

Keskkond & Partnerid OÜ poolt pakutavad bioloogilised biopuhastid jagunevad järgmiselt:

  • Biokilepuhastid – mõeldud eramajadele ja väiksematele reoveetekitajatele (Q<5 m3/d; R<50 IE)
  • Aktiivmuda annuspuhastid (SBR) – mõeldud suurematele reoveetekitajatele (Q>5 m3/d; R>50 IE)

Pakutavad tooted

Biokilepuhastid

Keskkond & Partnerid OÜ on Poola keskkonnatehnika toodete tootja EKO ROTO volitatud edasimüüja Eestis.

Meie tootevalikus on järgmised biokilepuhastid:

  • Biokilepuhasti GreenFLOW 4 (Q=0,6 m3/d; R=4 IE)
  • Biokikepuhasti GreenFLOW 6 (Q=0,9 m3/d; R=6 IE)
  • Biokilepuhasti GreenFLOW 9 (Q=1,35 m3/d; R=9 IE)
  • Biokilepuhasti GreenFLOW 11 (Q=1,65 m3/d; R=11 IE)
  • Biokilepuhasti GreenFLOW 13 (Q=1,95 m3/d; R=13 IE)

Bioloogiliselt puhastatud vee võib juhtida veekogusse või immutada pinnasesse.

Biokilepuhasti GreenFLOW paigaldus- ja kasutusjuhend PDF

Aktiivmuda annuspuhastid (SBR)

Keskkond & Partnerid OÜ pakub ka Eestis valmistatud annuspuhasteid (SBR). Puhastid valmistame individuaalselt vastavalt kliendi lähteandmetele.