I kl. õlipüüdurid

TÖÖPÕHIMÕTE

Liiva- ja õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest.

Nii sadevesi kui ka tööstuslik vesi (pesulatest, töökodadest jne.) sisaldavad õlijääkprodukte ning muid tahkeid osakesi (tolm, liiv ja teised tahked ained), mis esimeses faasis jõuavad mudapüüdurisse. Tänu spetsiaalselt konstrueeritud sisselaskele, suureneb läbivoolu kiirus ning settimise protsessi ajal toimub heitvees sisalduvate tahkete ainete ladestumine.

Teises faasis jõuab õlijääkproduktidega heitvesi õlipüüdurisse, kus suuremate õlijääkproduktide osakesed muutuvad tilkadeks ja tõusevad pinnale ning toimub vastav separatsioon. Sellisel moel saavutab puhastatud heitvesi järgmised parameetrid:

  • Heljum < 50 mg/l
  • Süsivesinike sisaldus < 5 mg/l (vahekoalisaatoriga õlipüüdurid), mis võimaldab heitvee juhtimist otse     looduslikku keskkonda.

Vedelik liigub suunaga alt üles, mis kergendab õlijääkproduktide pinnale pääsemist. Õliosakesed, mis ei oma piisavat omamassi, kleepuvad vahekoalisaatori plaatide külge, moodustades õlikihi, mis peale vajaliku massi saavutamist eraldub ning tõuseb pinnale. Selle kihi pinnaleujumisele aitab kaasa tõusva vedeliku vool.

Heitvee väljavoolamine õlipüüdurist toimub automaatse sulguriga väljalaskeava kaudu – sulgurklapp ei lase õlil kanduda loodusliku keskkonda (kui õlikiht on saavutanud püüduris kriitilise taseme).
Tähtis on õige püüduri valimine konkreetse objekti jaoks. Püüdur peab olema piisavalt suur, kuna liiga väike läbivool teeb võimatuks õigete puhastusnäitajate saavutamise. Teisest käest ei ole otstarbekas valida liiga suurt püüdurit  puhtalt majanduslikel kaalutlustel.

Mis vahe on OIL I, S I, ja SB I mudelitel?

OIL  I- Lihtne I-klassi õlipüüdur ilma liivapüüduri ja möödavooluta. Sellist õlipüüdurit kasutatakse peamiselt õlirikka tootmisvee puhastamiseks.

OIL S I- I-klassi õlipüüduri seeria mis on varustatud liivapüüduriga, kuid puudub möödavool. Antud mudel leiab peamiselt kasutust autopesulates, varikatusega parklates jne, kus suuremat sademevett õlipüüdurisse ei satu.

OIL SB I- I-klassi õlipüüduri seeria mis on varustatud liivapüüduri ja möödavooluga. Peamiseks kasutusalaks on kohad kus õlipüüdurisse satub lisaks liivale ja õlile suuremas kogustes sademevett, näiteks asfaltplatsid.

Võrdle õlipüüduri OIL I tootevalikut siin

MudelVooluhulk [l/s]Püüduri maht [l]Pikkus [mm]Laius [mm]Kõrgus
[mm]
Sisselaske Ø [mm]Sisselaske kõrgus põhjast [mm]Väljalaske kõrgus põhjast [mm]
OIL I 33270144010001100110800770
OIL I 53450144010001100160800770
OIL I 65540144010001100160800770
OIL I 88720144010001100160800770
OIL I 1010900144010001100160800770
OIL I 15151350205010001100200800770
OIL I 20201800337010001100200800770
OIL I 25252250398010001100250800770
OIL I 30302700398010001100300800770

Võrdle õlipüüduri OIL S I tootevalikut siin

MudelVooluhulk [l/s]I-kambri maht [l]II- kambri maht [l]Pikkus [mm]Laius [mm]Kõrgus
[mm]
Sisselaske Ø [mm]Sisselaske kõrgus põhjast [mm]Väljalaske kõrgus põhjast [mm]
OIL S I 33300270144010001100110820790
OIL S I 55500450205010001100160820790
OIL S I 66600540205010001100160820790
OIL S I 88800720276010001100160800770
OIL S I 10101000900337010001100160820790
OIL S I 151515001350398010001100200800770
OIL S I 202020001800530010001100200800750
OIL S I 252525002200591010001100250800750

Võrdle õlipüüduri OIL SB I tootevalikut siin

MudelVooluhulk [l/s]I-kambri maht [l]II- kambri maht [l]Pikkus [mm]Laius [mm]Kõrgus
[mm]
Sisselaske Ø [mm]Sisselaske kõrgus põhjast [mm]Väljalaske kõrgus põhjast [mm]
OIL SB I 55500450205010001100160820790
OIL SB I 66600540205010001100160820790
OIL SB I 88800720276010001100160800770
OIL SB I 10101000900337010001100160820790
OIL SB I 151515001350398010001100200800770
OIL SB I 202020001800530010001100200800750
OIL SB I 252525002200591010001100250800750

Püüdurid on ehitatud normide EN 858 – 1: 2002 (U) ja DIN 1999 järgi.