Projekteerimine

Keskkond & Partnerid OÜ omab kõrgelt kvalifitseeritud ja kompetentseid keskkonnaeksperte ning projekteerijaid-projektijuhte, keda kaasatakse ka reaalsesse ehitusprotsessi. 

Seeläbi omandatakse lisaks projekteerimisalastele teadmistele ka praktilised tõed valmivast rajatisest ning selle tulemusena saab tekkiva positiivse sünergia suunata juba tulevastesse projektidesse, panustades seeläbi jätkusuutliku ühiskonna arengusse.

 • Vee- ja kanalisatsioonitorustikud
 • Reoveepumplad
 • Sadeveesüsteemid
 • Kuivendussüsteemid
 • Reoveepuhastid (eramud, külad, asulad, tööstused)
 • Torustike hüdrauliline modelleerimine
 • Veetöötlusjaamad
 • Tasuvusanalüüsid
 • Platside, parklate vertikaalplaneeringud
 • Hüdrotehniliste rajatiste elektri tugevvoolu- ja nõrkvoolupaigaldised ning ka automaatikasüsteemid
 • Projekteerimistööde projektijuhtimine
 • Biopuhastite projekteerimine