Kvaliteedipoliitika

Keskkond & Partnerid OÜ eesmärk on pakkuda keskkonnatehnikaseadmeid, projekteerida ning ehitada vee- ja kanalisatsioonitorustikke, tehno- ja keskkonnarajatisi.

Konkurentidest eristume tarne- ja töökiiruse osas ja samas tagame töö kõrge kvaliteedi.

Käesolevaga kinnitame, et Keskkond & Partnerid OÜ omab ettevõttesisest kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis baseerub EVS EN ISO ja EVS EN 14001 toodud nõuetele. Täites kõiki ettevõtte sisekvaliteedi juhtimissüsteemi raames kehtestatud reegleid, tagab ettevõte sellega:

  • Kogu süsteemi mõjusa pideva parendamise
  • Ettevõtte töö on suunatuse organisatsiooni jätkusuutlikule ja pidevale arengule
  • Kõigi huvipoolte (sh klientide, ettevõtte töötajate, omanike, riigiasutuste jm) nõuete ja soovide täitmise
  • Töö ja teenuste pakkumise hea hinna ja kvaliteedi suhtega
  • Igapäevase töö tegemise, arvestades Eesti Vabariigis kehtestatud seadustega ja muude ettevõttele kohaldatavate nõuetega

Siim Sibul
Juhatuse liige