Projekteerimistööd (valikuliselt)

 • Halliste aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ning reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimine. Projekteeriti 2401 m veetorustikku, 2354 m kanalisatsioonitorustikku ja 1 reoveepuhasti.
 • Maaritsa küla vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise projekteerimine. Projekteeriti 1562 m veetorustikku, 1545 m kanalisatsioonitorustikku, 423 m survekanalisatsioonitorustikku, 2 reovee-pumplat, 2 puurkaev-pumplat ja 1 reoveepuhasti.
 • Saadjärve ja Salu küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reovee ülepumplate uurimus-projekteerimistööd. Projekteeriti 4310 m veetorustikku, 3438 m kanalisatsioonitorustikku, 3553 m survekanalisatsioonitorustikku ja 6 reoveepumplat.
 • Tabivere aleviku sademeveetorustiku tööprojekt ja hüdrauliline modelleerimine. Projekteeriti 1192 m sademeveetorustikke. Lisaks teostati aleviku sademevee hüdrauliline modelleerimine.
 • Suure-Jaani valla Suure-Jaani linna, Vastemõisa küla ja Kõidama küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine. Projekteeriti 3843 m veetorustikke, 6694 m kanalisatsioonitorustikke, 379 m survekanalisatsioonitorustikke, 79 m sademevee-kanalisatsioonitorustikke, 5 reoveepumplat, 3 reoveepuhastit, 4 puurkaev-pumpla rekonstrueerimist.
 • Põlgaste küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud: Põlvamaa, Kanepi vald. Projekteeriti 3542 m veetorustikke, 2854 m kanalisatsioonitorustikke ja võrehoone.
 • Aravete, Käravete ja Imavere ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise uuringud ja projekteerimine. Projekteeriti 17262 m veetorustikke, 11693 m kanalisatsiooni-torustikke, 4681 m survekanalisatsioonitorustikke, 8 reoveepumplat, 5 puurkaev-pumpla rekonstrueerimist, 3 puurkaev-pumpla likvideerimist.
 • Suure-Jaani valla Olustvere aleviku, Ülde küla, Reegoldi küla ja Sürgavere küla Ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine. Projekteeriti 8742 m veetorustikke, 7972 m kanalisatsioonitorustikke, 264 m survekanalisatsioonitorustikke, 4 reoveepumplat, 3 reoveepuhastit, 6 puurkaev-pumpla rekonstrueerimist, 2 puurkaev-pumpla lammutamist.
 • Jõgeva linna veeprojekti teise järgu projekteerimistööd. Projekteeriti 10390 m veetorustikke, 6710 m kanalisatsioonitorustikke, 1442 m sademevee kanalisatsioonitorustikke ja 1 reoveepumpla.
 • Pärsti valla Ramsi aleviku ja Päri küla ÜF veemajandusprojekti projekteerimistööd. Projekteeriti  4815 m veetorustikke, 4480 m kanalisatsioonitorustikke, 2 reoveepuhastit ja 2 puurkaev-pumplat.
 • Kuremaa aleviku hüdrauliline mudel ning vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Jõgeva vald
 • Saduküla küla hüdrauliline mudel, vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhasti. Puurmani vald
 • Vaimastvere küla hüdrauliline mudel ja reoveepuhasti. Jõgeva vald
 • Siimusti aleviku hüdrauliline mudel, vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhasti. Jõgeva vald
 • Suur tn. 35 kinnistusisene vee- ja kanalisatsioonitorustik. Jõgeva linn
 • Tõrva linna reoveepuhasti projekteerimistööde järelvalve.
 • Kanepi aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Projekteeriti 4030 m veetorustikke ja 2662 m kanalisatsioonitorustikke.
 • Roiu asula reoveepuhasti, mudatöötluse ja mudaväljakute projekteerimine. Haaslava vald
 • Ämari Lennubaasi reoveepuhastite (2) projekteerimine. Vasalemma vald
 • Rukkimäe puhkekeskuse (Villa Müllerbeck) reoveepuhasti projekteerimine. Otepää vald
 • Ruusa reoveepuhasti. Räpina vald
 • Otepää Alajaama linnaosa reoveepuhasti tehnoloohiline projekt. Otepää vald
 • Otepää linna aerotangi rekonstrueerimise tehnoloogiline projekt. Otepää vald
 • Mooste aleviku reoveepuhasti. Mooste vald
 • Torma aleviku reoveepuhasti. Torma vald
 • Sadala aleviku reoveepuhasti. Torma vald
 • Võhma linna paekivi lisakaeve arvutus.
 • Ihamaru küla VK ning reoveepuhasti rekonstrueerimine. Kõlleste vald
 • Välgi küla veetorustike eelprojekt. Vara vald
 • Vastseliina aleviku ja Vana-Vastseliina küla vee- ja kanalisatsiooni ekspertiis II. Vastseliina vald
 • Kuutsemäe Puhkekeskuse vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ja reoveepuhasti. Otepää vald
 • Sorandu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide eelprojekt. Koigi vald
 • Jõgeva linna  ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine. Projekteeriti ja ehitati 9392 m veetorustikke, 8793 m kanalisatsioonitorustikke ja 4762 m sademeveekanalisatsioonitorustikke ja veevärgi monitoorimissüsteem.
 • Jõgeva linna veetorustike hüdrauliline mudel ja kanalisatsioonitorustike võrguarvutus.
 • E20 Tallin-Narva mnt. Kukruse-Jõhvi teelõigu vee ja kanalisatsioonitorustikud. Jõhvi vald
 • Kauba tn. ja Arkna tee viadukti lähiala vee- ja kanalisatsioonitorude ümbertõstmine. Rakvere linn
 • Ambla aleviku reoveepuhasti. Ambla vald
 • Ambla aleviku puurkaev-pumpla rekonstrueerimise projekt. Ambla vald
 • Ambla mnt ja Valgejõe pst viadukti lähiala vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustik. Tapa linn
 • Ambla aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised. Ambla vald
 • Aegviidu aleviku reoveepuhasti. Aegviidu vald
 • Aegviidu alevi keskosa ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Aegviidu vald
 • Põltsamaa linna vasakkalda vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Põltsamaa linn
 • Välja tänava vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustik. Tartu linn
 • Nõva tänava vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustik. Tartu linn
 • Vahi tänava veetorustik. Tartu linn.
 • Nõo aleviku reoveepuhasti. Nõo vald
 • Rõhu küla reoveepuhasti. Tähtvere vald
 • Vorbuse küla reoveepuhasti. Tähtvere vald
 • Kihelkonna asula reoveepuhasti. Kihelkonna vald
 • Kõljala-Kaali külade ühisreoveepuhasti. Pihtla vald
 • Eikla küla reoveepuhasti. Kaarma vald
 • Luunja aleviku reoveepuhasti. Luunja vald
 • Ulila aleviku reoveepuhasti. Puhja vald
 • Puhja aleviku reoveepuhasti. Puhja vald
 • Rämsi küla reoveepuhasti. Puhja vald
 • Liu küla reoveepuhasti. Audru vald
 • Linna küla reoveepuhasti. Helme vald
 • Keeni küla reoveepuhasti. Sangaste vald
 • Sangaste aleviku reoveepuhasti. Sangaste vald
 • Helme aleviku reoveepuhasti. Helme vald
 • Salda küla reoveepuhasti. Kadrina vald
 • Koluvere küla reoveepuhasti. Kullama vald
 • Käsukonna küla reoveepuhasti. Imavere vald
 • Kure Turismitalu reoveepuhasti.Tähtvere vald
 • Puti maaüksuse tee vertikaalplaneering. Sauga vald
 • Puti maaüksuse veevarustus ja kanalistasioon. Sauga vald
 • Krootuse küla veevarustus ja kanalisatsioon. Kõlleste vald
 • Teeääre maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneering. Kambja vald
 • Tähe 105 asfalteeritava ala vertikaalplaneering. Tartu
 • Võru 67 kanalisatsiooni tänavaühendus ja õli-mudapüüdur. Tartu
 • Lasnamäe alajaama tee vertikaalplaneering. Tallinn
 • Oidu Miku maaüksuse detailplaneering. Sauga vald
 • Oidu Miku maaüksuse veevarustus ja kanalisatsioon. Sauga vald
 • Detailplaneering riigile kuuluvale maale (endised Eeriku talu maad). Puurmani vald
 • Lütti veevarustus, kanalistasioon ja bioloogiline reoveepuhasti. Nõo vald
 • Männisalu maaüksusel asuv bioloogiline reoveepuhasti. Vinni vald
 • Vana-Väljamäe kinnistu bioloogiline reoveepuhasti. Raasiku vald
 • Lepiku tee 42 maa-ala vertikaalplaneering. Tallinn
 • Loosi maaüksuse tee vertikaalplaneering. Ülenurme vald
 • Loosi maaüksuse veevarustus ja kanalisatsioon. Ülenurme vald
 • Tamula järve kalda vertikaalplaneering. Võru
 • Turu tn 48 eelkuivenduskraavid. Tartu
 • Sillaotsa põhikooli reoveepuhasti. Haaslava vald
 • Ansu kinnistu bioloogiline reoveepuhasti. Otepää vald
 • Koreli oja lõigu süvendamise ja kuivendamise projekt. Võru
 • Tuisu maaüksuse vertikaalplaneering, veevarustus ja kanalisatsioon. Tartu vald
 • Võru tn. 77 hoonete lammutusprojekt. Tartu linn
 • Vesiko maaüksuse vertikaalplaneering, veevarustus ja kanalisatsioon. Puurmani alevik
 • Marguse puhkebaasi biloogiline reoveepuhasti. Otepää vald
 • Pärna maaüksuse bioloogiline reoveepuhasti. Ülenurme vald
 • Laaneküla elamurajooni veevarustus ja kanalisatsioon. Tähtvere vald
 • Puksoni elamu veevarustus ja kanalisatsioon. Tartu vald
 • Vastseliina Jäätmejaama vertikaalplaneering ja õlipüüdur. Vastseliina alevik
 • Tammemäe puhkemaja bioloogiline reoveepuhasti. Puurmani vald
 • Antsumetsa maaüksuse veevarustus, kanalisatsioon ja bioloogiline reoveepuhasti. Ülenurme vald
 • Mo-Puit maaüksuse vertikaalplaneering. Jõgeva vald
 • Niido 1 maaüksuse II etapi veevarustus, kanalisatsioon ja bioloogiline reoveepuhasti. Sauga vald
 • Raamatu maaüksuse veevarustus, kanalisatsioon ja bioloogiline reoveepuhasti. Haaslava vald
 • Arteesia maaüksuse vertikaalplaneering, veevarustus ja kanalisatsioon. Haaslava vald
 • Haage töökoja platsi renoveerimine ja sadeveekanalisatsioon. Haage küla
 • Stahlhut AS laoplatsi asfalteerimine ja vertikaalplaneering. Tartu vald
 • Vana-Antsla ringkanali rekonstrueerimine ja survekanalisatsioon. Antsla vald
 • AS Astel laoplatsi asfalteerimine. Räpina linn
 • Sassi-Hansu maaüksuse bioloogiline reoveepuhasti. Imavere vald
 • Kollu maaüksuse vertikaalplaneering. Luunja vald
 • Jullamõisa maaüksuse bioloogiline reoveepuhasti. Haljala vald
 • Pajupõllu maaüksuse tee vertikaalplaneering. Haaslava vald
 • Pajupõllu maaüksuse veevarustus ja kanalisatsioon. Haaslava vald
 • Sambla talu välisveevarustus ja kanalisatsioon. Karksi vald
 • Kollu maaüksuse tiigi ja tee vertikaalplaneering. Luunja vald
 • Emely maaüksuse veevarustus, kanalisatsioon, tee vertikaalplaneering ja bioloogiline RVP. Sauga vald
 • Niido 1 maaüksuse III etapi veevarustus, kanalisatsioon ja tee vertikaalplaneering. Sauga vald
 • Lütti detailplaneering. Nõo vald
 • Kännu maaüksuse veevarustus, kanalisatsioon ja tee vertikaalplaneering. Sauga vald
 • Hintsu 1 maaüksuse veevarustus, kanalisatsioon ja tee vertikaalplaneering. Sauga vald