Projekteerimistööd (valikuliselt)

2018 Projektid

2017 Projektid

2016 Projektid

Varasemad

2018

 • Raaduvere küla puurkaev-pumpla
 • Tilsi küla puukaev-pumpla
 • Tilsi küla reoveepuhasti
 • Saverna küla reoveepuhasti
 • Osula küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud
 • Mustla aleviku reoveepuhasti
 • Jõhvi reovee peapumpla pumpade vahetamine
 • Võõpste reoveepuhasti rekonstrueerimine. Aruaia küla
 • Ervita küla reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Osula küla reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Kabli küla biopuhasti ja ülepumpla rekonstrueerimine
 • Elva valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029
 • Vaeküla küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud
 • Võisiku küla reoveepuhasti
 • Kohala küla reoveepuhasti
 • Lasila küla reoveepuhasti
 • Vaeküla küla reoveepuhasti
 • Kohala küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud
 • Kohala küla puurkaev- pumpla
 • Vaeküla küla puurkaev- pumpla
 • Levala küla puurkaev- pumpla
 • Karitsa küla puurkaev- pumpla
 • Kabli küla reoveepuhasti
 • Kilingi-Nõmme uhisveevärk ja- kanalisatsioonitorustikud
 • Ervita küla reoveepuhasti
 • Vao küla reoveepuhasti

2017

 • Võsupere ja Palmse külade vee- ja kanalisatsioonitorustikud
 • Võsupere ja Palmse külade veevõrgu hüdrauliline mudel
 • Iisaku aleviku lõunaosa vee- ja kanalisatsioonitorustikud
 • Roosi ja Nupu planeeringuala tee, vee- ja kanalisatsioonitorustike projekt. Soinaste küla
 • Niidu küla veetorustike projekt
 • Võsupere ja Palmse külade puurkaev-pumpla
 • Võsupere ja Palmse külade reoveepuhasti
 • Võisiku küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud
 • Võisiku küla veetöötlusjaam
 • Kanjoni kinnistu kanalisatsioon ja reoveepuhasti. Valmaotsa küla
 • Vana-Vastseliina küla veetorustikud
 • Vaskrääma veehaarde siibrisõlmehoone lammutusprojekt. Vaskrääma küla
 • Vaskrääma veehaarde veesõlme ümberehitustööd. Vaskrääma küla
 • Iisaku aleviku tööstusala kanalisatsioonitorustikud
 • Mustla aleviku reoveepuhasti
 • Jõhvi reoveepumpla pumpade vahetamine
 • Lennujuhtimiskeskuse reoveepuhasti. Rae küla
 • Kose aleviku ühisveevärk ja- kanalisatsioonitorustikud, Ravila aleviku, Vardja küla ja Palvere küla ühiskanalisatsioon
 • Haaslava valla külades asuvate asumite ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
 • Vardja ja Palvere külade ning Ravila aleviku ja Kose aleviku Ravila mnt
  piirkonna ühisveevärk ja -kanalisatsioon
 • Parve-Võsu elamurajooni reoveepuhasti
 • Ravila aleviku reoveepuhasti lammutusprojekt
 • Ämari lennubaasi juhtimiskeskuse reoveepuhasti
 • Vardja küla reoveepuhasti lammutusprojekt
 • Värska Vesi AS reoveepuhasti ümberehitamine
 • Energia ja Jõekalda kinnistu kanalisatsioon ja reoveepuhasti. Ellakvere küla
 • Valkla küla korruselamute reoveepuhasti
 • Kolgaküla küla korruselamute reoveepuhasti
 • Pädaste mõisa reoveepuhasti
 • Tammistu mõisa reoveepuhasti
 • Saadjärve ja Salu külade veetorustikud
 • Haaslava küla Südame arenduse vee- ja kanalisatsioonitorustikud
 • Raaduvere küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhasti
 • Tartu Vanemuise tn 45a kinnistu sademeveekanalisatsioon ja autoparkla
 • Kurelaane tn elamupiirkonna reoveepuhasti. Rahinge küla
 • Värska Vesi AS reoveepuhasti
 • Kolgaküla korruselamute reoveepuhasti
 • Vergi küla reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Alatskivi aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud

2016

 • Võisiku küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tehnoloogiline projekt
 • Iisaku aleviku lõunaosa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine
 • Riidoja küla reoveepuhasti
 • Saru küla reoveepuhasti
 • Riidaja küla keskuse reoveepuhasti
 • Riidaja küla kooli reoveepuhasti
 • Imavere küla reoveepuhasti
 • Vana Vastseliina reoveepuhasti
 • Eidapere asula reoveepuhasti
 • Võsu reoveepuhasti
 • Virtsu küla reoveepuhasti
 • Raaduvere küla reoveepuhasti
 • Kuremaa reoveepuhasti
 • Parve-Võsu elamurajooni
 • Meremäe küla reoveepuhasti
 • Tammistu küla reoveepuhasti
 • Mustla aleviku reoveepuhasti tehnoloogiline projekt
 • Lemmatsi, Õuna ja Pirni tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Tartu linn
 • Mustla aleviku reoveepuhasti
 • Valguta küla reoveepuhasti
 • Saverna küla kergliiklustee
 • Ainurme küla reoveepuhasti
 • Rahinge-Haage-Ilmatsalu reoveepuhasti
 • Ülenurme aleviku kergliiklustee
 • Aia tn, Tallinna mnt ja Uus-Pargi-Lai ristmiku kanalisatsioonitorustikud
 • Kaunase pst majadevahelise veetorustiku rekonstrueerimine. Tartu linn
 • Karksi-Nuia vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine
 • Mölla tänava elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepuhasti
 • Jõgeva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029
 • Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee II osa. Tartu maakond
 • Ervita küla ühisveevärgi rekonstrueerimine
 • Võru linna haljastusjäätmete kompostimisväljak
 • Põlgaste küla reoveepuhasti
 • Pädaste mõisa reoveepuhasti ümberehitus
 • Kaiu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2029
 • Porkuni küla Käbikuivati tee elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustikud
 • Parve ja Võsu tee elamurajooni reoveepuhasti. Haaslava küla
 • Porkuni küla Käbikuivati tee elapiirkonna puurkaev-pumpla
 • Parve ja Võsu tee elamurajooni vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Haaslava küla
 • OÜ Toci tootmishoone reoveepuhasti
 • Kaarepere küla reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Haapsalu linna reoveepuhasti rekonstrueerimine
 • Metsmaa kinnistu reoveepuhasti
 • Võhma linna vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine IV etapp
 • Energia ja Jõekalda kinnistu kanalisatsioon ja reoveepuhasti
 • Rahinge küla reoveepuhasti
 • Elva laululava ja Verevi ranna välikäimlate vee- ja kanalisatsiooniühendused
 • Reola Köögiviljad vooluhulgamõõturi paigaldus kaevu
 • Rahinge küla reoveepuhasti
 • Abja-Paluoja vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Abja vald
 • Abja-Paluoja reoveepuhasti rekonstrueerimine. Abja vald

Varasemad

 • Maaritsa küla vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise projekteerimine
 • Suure-Jaani valla Suure-Jaani linna, Vastemõisa küla ja Kõidama küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine
 • Aravete, Käravete ja Imavere ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise uuringud ja projekteerimine
 • Suure-Jaani valla Olustvere aleviku, Ülde küla, Reegoldi küla ja Sürgavere küla Ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine
 • Jõgeva linna veeprojekti teise järgu projekteerimistööd
 • Pärsti valla Ramsi aleviku ja Päri küla ÜF veemajandusprojekti projekteerimistööd
 • Jõgeva linna  ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine
 • Põltsamaa linna vasakkalda vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Põltsamaa linn
 • Vana-Vigala piimatööstuse reoveepuhasti
 • Palmse ja Võsupere reoveepuhasti
 • Tilsi küla reoveepuhasti
 • Vergi küla reoveepuhasti
 • Loksa Linna peapumpla
 • Sadala küla reoveepuhasti
 • Torma küla reoveepuhasti
 • Luunja asula reoveepuhasti
 • Rõhu küla reoveepuhasti
 • Ulila küla reoveepuhasti
 • Puhja asula reoveepuhasti
 • Nõo asula reoveepuhasti
 • Rämsi küla reoveepuhasti
 • Koosa küla reoveepuhasti
 • Vara küla reoveepuhasti
 • Aegviidu küla reoveepuhasti
 • Eikla küla reoveepuhasti