Biopuhasti SilverFlow

Tööpõhimõte

Biopuhasti, olenevalt selle suurusest, koosneb ühest või mitmest mahutist. SilverFLOW 4, 5 ja 6 puhastid on ühe mahutiga, silverFLOW 8 biopuhasti koosneb kahest mahutist. Lisaks on reoveepuhastite mahutid jagatud vastavateks kambriteks.

Esimene kamber on septik, mis on ette nähtud sissetuleva reovee puhastamiseks, teine kamber on järjestikune bioloogiline reaktor, mis puhastab tsükliliselt sinna suunatavat eeltöödeldud reovett.

Reoveepuhastuse esimeses etapis, mis toimub septikus, on peamised protsessid mehaanilised protsessid (settimine, flotatsioon) ja kogunenud muda anaeroobne puhastamine. Teises etapis puhastatakse reovesi reaktoris bioloogilistes protsessides mikroorganismide poolt, millel on kalduvus luua helbeid, moodustades aktiivmuda.

Reovee bioloogilise puhastamise protsess seisneb bioloogilise reaktori vahelduvas õhuga varustamises, mille tulemusena võimaldavad tingimused reaktoris bakteritel eemaldada reoveest orgaanilisi ja biogeenseid ühendeid.

Iga silverFLOW biopuhasti koosneb septikust ja bioloogilisest reaktorist. Tsoonid ja kambrid mahutis on üksteisest eraldatud tiheda vaheseinaga, mis takistab värske reovee segunemist aktiivmudaga. Mahuti vaheseinas on spetsiaalsed augud, kuhu on paigaldatud torud ja õhktõstukid, mis vastutavad reoveepuhasti nõuetekohase toimimise eest. Reoveepuhasti elementide hulka kuuluvad lisaks mahutile ja juhtkilbile ka siseseadmed: õhktõstukid ja mikromulliaeraator.

Õhktõstukid on ette nähtud toorreovee pumpamiseks septikust bioloogilisse reaktorisse, üleliigse muda viimiseks bioloogilisest reaktorist septikusse ja puhastatud reovee pumpamiseks bioloogilisest reaktorist suublasse (pinnas, voolav vesi). Igas puhastis on vähemalt kolm õhktõstukit.

Mikromulliaeraator on ette nähtud setete õhutamiseks bioloogilise reaktori mahutis. Kõiki bioloogilise puhasti mahutis olevaid seadmeid varustatakse õhuga juhtkilbis asuva membraanpuhuri abil. Kõik õhktõstukid ja aeraator on painduvate voolikute abil ühendatud kontrolleriga, samuti on kontrolleriga ühendatud membraanpuhur.

Kontroller on ette nähtud üksikute ventiilide avamiseks või sulgemiseks, tänu millele varustatakse vastavat seadet õhuga, ning membraanpuhuri sisse- ja väljalülitamiseks. Samuti annab kontroller märku vigadest või toimingutest, mida puhasti kasutaja peab biopuhasti kasutamise ajal tegema.

TOOTEL ON EHITUSTEHNIKA INSTITUUDI VÄLJASTATUD KEHTIV RIIKLIK TEHNILINE HINNANG

MudelMahuti mahutavus [l]Pikkus [mm]Laius [mm]Kogukõrgus [mm]Läbilaskevõime [m3/d]Arvutuslik koormus [kg/d]Reostuskoormus [IE]
Silver Flow 425002065124015250,60,244DWG / PDF
Silver Flow 530002700121015700,750,35
Silver Flow 635002780124015250,90,366DWG / PDF
Silver Flow 850005110/27001210/208015701,20,488

Lisainfo

  • Garantii: 5 aastat
  • Dokumentatsioon: VastavusdeklaratsioonToimuvusdeklaratsioon, Kasutusjuhend, Paigaldusjuhend,
  • Tehniline spetsifikatsioon: Puhasti on valmistatud vastavuses standardiga PN-EN 12566-3+A2:2013