GreenFlow heitvee puhastusjaam

MõõtühikgreenFlow 4 W3greenFlow 6 W3
Otstarve[RLM]46
Kulu[m3/d]0,60,9
Arvestuslik koormus[kg/d]0,240,36
Mahutavus[I]32004800
Mõõtmed
Septiku kõrgusmm15101470
Septiku laiusmm8701210
Septiku pikkusmm24102700
Bioreaktori kõrgusmm17702280
Bioreaktori laiusmm980980
Bioreaktori pikkusmm15501550

Tööpõhimõte:

Reovee puhastamise protsess biopuhastusjaamas GreenFLOW koosneb kolmest etapist.

Esimene etapp on reovee puhastamine septikus, kus eemaldatakse vees mittelahustuvad ained. Seda etappi nimetatakse tihti ka eelpuhastuseks. Septikus osakesed sedimenteeruvad e settivad ja floteeruvad e tõusevad pinnale ning toimub sademe fermenteerumine.

Teine etapp on reovee puhastamine bioloogilises reaktoris, kus hapnikuprotsesside käigus eemaldatakse orgaaniline reostus. Reaktori põhiosas on spetsiaalse kujuga elemendid, millele tekib nö bioloogiline kile. Bioloogilises kiles olevad mikroorganismid lagundavad reovees sisalduvaid orgaanilisi aineid.

Kolmas ja viimane etapp on sedimenteerimne ehk liigse sette eraldamine. See toimub sekundaarses septikus. Biojaamas puhastatud reovee võib juhtida:

– imbkaevu, jaotuskanali või drenaaži kaudu pinnasesse,

– veevoolu.

Puhastusjaam koosneb:

vaheseinaga septikust;
bioreaktorist, milles on:

– aeratsioonimulli väikese läbimõõduga difuusor,
– liigse sademe retsirkulatsioonipump,
– liikuv sukeldatud bioloogiline kiht.

Juhtkilp ja membraaniga õhujuhik.

Puhastusjaam on standardi PN-EN 12566-3+A2:2013 nõuete kohane