Taaskasutame ka vihmavett ehk miks kulub kompaktne AQUATOWERi mahuti marjaks ära

Eks me kõik tea, milline Eesti ilm olla võib. Ühel hetkel särav ja päikeseline, teisel momendil tormlevalt vett kaela kallamas. Pole välistatud, et kliimamuutuste käigus muutub siinne ilm veelgi tujukamaks. Praegugi on suviti aegu, kus pikad sajud vahetuvad veelgi pikemate põuaperioodidega. See tähendab, et vihmavee kogumine muutub aina olulisemaks. Siinkohal tõttavad appi mahutid! Ja mahutite müük on üheks meie tegevusalaks.

Mis on mahutid?

Üldiselt on tänapäevastel mahutitel kaks erinevat funktsiooni: mahutid on mõeldud nii vihmavee kui ka reovee kogumiseks. Nimelt on piirkondades, kus pole üldkanalisatsiooni võrku, lubatud majapidamise reovee kogumiseks paigaldada kogumismahuteid. Siinses tekstis keskendume aga rohkem vihmavee kogumisele. 

Mis kasu mahutitest on?

Kui möllamas on metsikud tuuleiilid ja vihma ladistab justkui oavarrest, aitab mahuti kasutamine vähendada kohalike üleujutuste ohtu. Mis eriti hea – kui niiviisi vett koguda, saab seda põuaperioodil näiteks taimede kastmiseks või muudeks toiminguteks kasutada. Niiviisi vähenevad oluliselt ka veearved ehk põhimõtteliselt saad iga vihmapiisa pealt raha kokku hoida!

Tasub teada, et mahutid ja vihmavee hilisem kasutamine aitavad kaasa vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tõhustamisele ning keskkonnakaitse parandamisele. Rääkimata sellest, et taaskasutamine on järjest populaarsem. Miks siis mitte taaskasutada ka vihmavett?

Kompaktne AQUATOWER

Meie ettevõtte üheks tegevusalaks on mahutite müük. Järgnevalt kiikame meie uue tooteseeria hingeellu. AQUATOWERi eraldiseisvad mahutid on loodud katusepinnalt vihmavee individuaalse rennisüsteemiga kogumiseks ja hoidmiseks. Et mahutit mugavalt paigaldada või transportida, on selle ülemises osas auk kaane ja käepidemete paigaldamiseks. 

Tänu heale konstruktsioonile saab neid mahuteid paigaldada eri süsteemidesse ning mugavalt olemasolevate ehitustingimustega kohandada. Stabiilne konstruktsioon ja kompaktsus tähendab aga seda, et neid mahuteid on lihtne teisaldada ning vastavalt vajadusele on hõlbus nende asendit muuta.

AQUATOWERi mahutid on saadaval 500, 1000, 1500 ja 2000 liitristena.

Mahutid ja paigaldus

Tähtis teada: AQUATOWERi mahuteid peab paigaldama maapinnast kõrgemale.

Mahuti võid paigalda kas ise või usaldada selle töö kvalifitseeritud ettevõttele või spetsialistile. Enne paigaldust mõtle mahutile välja kõige mõistlikum paigalduskoht. Üldiselt soovitatakse, et mahuti oleks võimalikult lähedal vihmaveerennile, kust see vett kogub. Samuti peaks mahuti paiknema tasasel ja ühtlasel pinnasel. Seejärel veendu, et mahuti poleks transpordi käigus kahjustada saanud ning sel puuduvad tootmisvead. 

Enne paigaldust puhasta ala kõigest teravast (kivid, muud esemed jne), mis võib hiljem mahutit kahjustada. Ja mis eriti tähtis – paigaldades jälgi, et kraanile pääseks võimalikult lihtsalt ligi. Nii on sul lihtsalt tulevikus mugavam toimetada. Täpsemad juhised, kuidas mahutit paigaldada ja sellega ümber käia, saab teada kasutus- ja paigaldusjuhendist. 

Mahutite müük

Lisaks AQUATOWERi mahutitele on meil saadaval dropWATER³ maa-alused mahutid, mis on saanud Ehitusuuringute Instituudi (Building Research Institute) positiivse hinnangu ning mida võib kasutada vihmavee või kodumajapidamise reovee kogumiseks. Saadaval on viis erineva suurusega paaki mahutavusega 2,0 m³ kuni 6,0 m³.

Kel läheb tarvis eriti suurt mahutit, saab endale soetada mahuti JUMBOTANK. Seda iseloomustab hea vastupidavus ja tugevus ning neid saab kasutada nii maa-aluste kui ka maapealsete mahutitena. Väikseim JUMBOTANK on 10240 l, suurim 51330 l.

Võib arvata, et muutliku ilma tõttu mahutite müük vaid suureneb. Soeta mahuti sinagi ning ole põuaks ja vihmaks valmis. 

Kes me oleme?

Keskkond & Partnerid OÜ on 2004. aastal loodud ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks oli toona reovee kompaktpuhastite maaletoomine ja müük. Aasta hiljem lisandus torustike ja reoveepuhastite projekteerimine. Tänaseks moodustavadki keskkonnakaitseline projekteerimine ning reo- ja sademeveekäitlusega seonduv meie ettevõtte olulisima tegevusvaldkonna. Üheks meie tegevusalaks on mahutite müük.

Meie tiimis on kõrgelt kvalifitseeritud ning kompetentsed keskkonnaeksperdid ja projekteerijad-projektijuhid. Suudame tellijale pakkuda täisteenust alates ehitise kavandamisest kuni selle hoolduseni välja. Osaleme huviga ka projektides, mis nõuavad keerukamaid lahendusi ja tõsist peamurdmist.