Reovee kogumismahutid

Mahuti funktsioonid

Reovee kogumine

WATER³ mahuti põhifunktsioon on reovee kogumine. Piirkondades kus reovee immutamine või juhtimine ühiskanalisatsiooni ei ole võimalik on lahenduseks reovee kogumismahuti. Majapidamises tekkiv reo- ja heitvesi juhitakse mahutisse ning mahuti täitumisel imetakse paakautoga mahuti tühjaks.

MAHUTIL ON EHITUSUURINGUTE INSTITUUDI VÄLJA ANTUD KEHTIV TEHNILINE TUNNISTUS

Ehitusuuringute Instituudi (Building Research Institute) positiivse hinnangu saanud maa-alust mahutit WATER³ võib kasutada kodumajapidamise reovee kogumiseks. Laia toodete valiku tagamiseks on WATER³ tüüpi seerias saadaval viis erineva suurusega paaki mahutavusega 2,0 m³ kuni 6,0 m³. Iga mahuti on varustatud kontroll-ava ja montaažiavaga, mis on kaitstud kõrvaliste isikute loata juurdepääsu eest kruvitava kaanega. Reovesi voolab mahutisse läbi Æ 110 või Æ 160 mm kanalisatsioonitoru. Spetsiaalselt vormitud põhi võimaldab mahutite paigaldamist piirkondades, kus võib olla kõrge põhjavee tase.

 

MudelMahuti mahutavus [l]Kogukõrgus [mm]Sissevoolu kõrgus [mm]Laius [mm]Pikkus [mm]Sissevoolu läbimõõt [mm]
WATER³ 2,02000157012708702410160/110DWG / PDF
 WATER³ 3,030001570124012102700160/110DWG / PDF
 WATER³ 4,040001860157015002400160/110DWG / PDF
 WATER³ 5,050002200183015002400160/110DWG / PDF
 WATER³ 6,060002350216015002400160/110DWG / PDF

Lisainfo

  • Garantii: 5 aastat
  • Dokumentatsioon: Toimuvusdeklaratsioon
  • Atesteering: Tüübivastavuse katseprotokoll 1017 – CPR – 07.262.695
  • Tehniline spetsifikatsioon: Puhasti on valmistatud vastavuses standardiga EN 12566-1:2000/A1:2003 i EN 12566-1:2004/A1:2006