Mahuti sadeveele ja reoveele

Ühikdrop WATER³ 2,0drop WATER³ 3,0drop WATER³ 4,0drop WATER³ 5,0drop WATER³ 6,0
Mahuti mahutavus[1]20003000400050006000
Kogu kõrgus[mm]15701570186022002530
Sissevoolu kõrgus[mm]12701240157018302160
Laius[mm]8701210150015001500
Pikkus[mm]24102700240024002400
Sissevoolu läbimõõt[mm]160/110160/110110/160160/110160/110
Mahuti funktsioonid

Vihmavee kogumine

DropWATER³ mahuti põhifunktsioon on vihmavee kogumine. Võttes arvesse viimastel aastatel täheldatud äärmuslikke ilmastikunähtusi, nagu pikaajalised põuad ja ägedad ning rohked vihmad, on vihmavee kogumine muutunud eriti oluliseks. Mahuti kasutamine tormide ajal aitab vähendada kohalike üleujutuste ohtu ja selliselt kogutud vett võib kasutada põuaperioodidel, näiteks taimede kastmiseks. Veevarustussüsteemist võetava veekoguse vähendamine ja sellest tulenevalt veearvete märkimisväärne alandamine toob olulist kasu. Tasub rõhutada, et kogumismahutite omamine ja vihmavee hilisem kasutamine on üks olulisi meetmeid, mis aitavad kaasa vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tõhustamisele ning keskkonnakaitse parandamisele.

 

Reovee kogumine

Piirkondades, kus pole üldkanalisatsioonivõrku, on majapidamise reovee kogumiseks lubatud paigaldada kogumismahuteid.

MAHUTIL ON EHITUSUURINGUTE INSTITUUDI VÄLJA ANTUD KEHTIV TEHNILINE TUNNISTUS

Ehitusuuringute Instituudi (Building Research Institute) positiivse hinnangu saanud maa-alust mahutit dropWATER³ võib kasutada vihmavee või kodumajapidamise reovee kogumiseks. Laia toodete valiku tagamiseks on dropWATER³ tüüpi seerias saadaval viis erineva suurusega paaki mahutavusega 2,0 m³ kuni 6,0 m³. Iga mahuti on varustatud kontroll-ava ja montaažiavaga, mis on kaitstud kõrvaliste isikute loata juurdepääsu eest kruvitava kaanega. Vihma- või reovesi voolab mahutisse läbi Æ 110 või Æ 160 mm kanalisatsioonitoru. Spetsiaalselt vormitud põhi võimaldab mahutite paigaldamist piirkondades, kus võib olla kõrge põhjavee tase.