Keskkonnakaitseline projekteerimine ning reo- ja sademeveekäitlus

Tutvu tootevalikuga

Keskkond & Partnerid OÜ omab kõrgelt kvalifitseeritud ja kompetentseid keskkonnaeksperte ning projekteerijaid-projektijuhte, keda kaasatakse vaatlejatena ka reaalsesse ehitusprotsessi.

Vali enda jaoks laitmatu kvaliteet!Konkurentidest eristume tarne- ja töökiiruse osas ja samas tagame töö kõrge kvaliteedi.

Keskkond & Partnerid OÜ omab ettevõttesisest kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis baseerub EVS EN ISO ja EVS EN 14001 toodud nõuetele. Täites kõiki ettevõtte sisekvaliteedi juhtimissüsteemi raames kehtestatud reegleid, tagab ettevõte sellega:

  • Kogu süsteemi mõjusa pideva parendamise
  • Ettevõtte töö on suunatuse organisatsiooni jätkusuutlikule ja pidevale arengule
  • Kõigi huvipoolte (sh klientide, ettevõtte töötajate, omanike, riigiasutuste jm) nõuete ja soovide täitmise
  • Töö ja teenuste pakkumise hea hinna ja kvaliteedi suhtega
  • Igapäevase töö tegemise, arvestades Eesti Vabariigis kehtestatud seadustega ja muude ettevõttele kohaldatavate nõuetega
Võta meiega ühendust