II. kl õlipüüdurid

Liiva- ja õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus on järgmine: mudapüüdur koos vastava õlipüüduriga.

TÖÖPÕHIMÕTE
Nii sadevesi kui ka tööstuslik vesi (pesulatest, töökodadest jne.) sisaldavad õlijääkprodukte ning muid tahkeid osakesi (tolm, liiv ja teised tahked ained), mis esimeses faasis jõuavad mudapüüdurisse. Tänu spetsiaalselt konstrueeritud sisselaskele, suureneb läbivoolu kiirus ning sedimentatsiooni protsessi ajal toimub heitvees sisalduvate tahkete ainete eraldumine.
Järgmises faasis jõuab õlijääkproduktidega heitvesi õlipüüdurisse, kus flotatsiooni ajal (ehk suuremate õlijääkproduktide osakesed muutuvad tilkadeks ja tõusevad pinnale) toimub vastav separatsioon.
Sel moel saavutab puhastatud heitvesi järgmised parameetrid:

  • Heljum < 50 mg/l
  • Süsivesinike sisaldus < 100 mg/l

Heitvee väljavoolamine õlipüüdurist toimub automaatse sulguriga väljalaskeava kaudu – sulgurklapp ei võimalda õlil kanduda loodusliku keskkonda (kui õlikiht on saavutanud püüduris kriitilise taseme).
Tähtis on õige püüduri valimine konkreetse objekti jaoks. Õlipüüdurid peavad olema piisavalt suured, kuna liiga väike läbivool teeb võimatuks õigete puhastusnäitajate saavutamise. Puhtmajanduslikel kaalutlustel ei tohi püüdur olla ka liiga suur.

Õlipüüdurid on ehitatud normide EN 858 – 1: 2002 (U) ja DIN 1999 järgi.

II klassi liiva-õlipüüdurite paigaldus- ja hooldusjuhend

Polüetüleenist mudelid: