Septiku paigaldus

Kui elate hajaasustusega piirkonnas ning tsentraalse veevärgiga liituda ei saa, on kõige lihtsam ja odavam viis oma reovee kogumise lahendamiseks septik. Septiku tööpõhimõte on lihtne. Vedelikust raskemad osakesed vajuvad (settivad) mahuti põhja ning alles jäänud vedelik suunatakse läbi imbväljaku pinnasesse, kus seda puhastatakse bioloogiliselt edasi. 

Keskkond & Partnerid OÜ valikus on mitmed erinevad septikud ning imbväljakute süsteemid. Pakume sulle täisteenust: meie teenuste hulgas on nii septiku paigaldus ja hooldus kui ka kogu paberimajanduse eest hoolitsemine. 

Lisaküsimuste või hinnapakkumise soovi korral võta meiega julgelt ühendust.

Ehitusluba ja hind

Septiku paigaldus kõvale pinnasele ei ole liiga raske, kuid keerulisemaks läheb septiku paigaldus siis, kui pinnas on pehme ning septik tuleb ankurdada. Samuti võib septiku paigaldus peavalu tekitada seetõttu, et tarvis läheb projekti ning ehitusluba. 

Projekteerimine on üks meie tegevusaladest, nii et teeme selle töö kindla kvaliteediga. Keskkond & Partnerid OÜ töötajad on diplomeeritud ja volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsenerid. Tõelised eksperdid, kellele pakuvad rohkelt huvi ka projektid, mis nõuavad peadmurdvaid lahendusi. Septiku paigaldus meile probleeme ei valmista.

Palju maksab septiku paigaldus? See oleneb mitmetest asjadest, näiteks septiku suurusest ning kui kaugel see hoonest asub. Samuti sellest, kas kasutate imbtorustikke või imbtunneleid, lisaks imbväljaku suurusest, kaevetööde keerukusest jne. Võta meiega ühendust, kirjelda oma vajadusi ning saame sulle täpsemalt öelda, kui palju septiku paigaldamise hind on. 

Septiku paigaldamisel on lahutamatuks osaks imbväljak

Mis on imbväljak?  Põhimõttelist on tegemist septiku puhastussüsteemiga. Imbväljak võib koosneda kas imbtorudest või imbtunnelitest. Mõlemad on lihtsad ja sanitaarselt ohutud viisid reovee maasse immutamiseks. Kumbki ei vaja elektritoidet, piisab vaid hea läbilaskvusega pinnasest. 

Imbtorustiku paigaldamiseks on tarvis:

  • krunti u 60−90 m² murupinnaga, kus puudub liiklus

Imbtunnelite paigaldamiseks on tarvis:

  • pinda või maad umbes 8 m², kus puudub liiklus

Septiku paigaldamise nõuded

Septiku kaitsekaugus põhjaveest on 1,2 meetrit. See tähendab, et kõrgeim põhjavee tase peab olema reovee immutuskihist ehk imbtorude all olevast kruusa- või killustikukihist nii palju sügavamal. See tagab, et saasteained ei satu põhjavette ning reovee järelpuhastus toimub aeroobses keskkonnas. 

Põhjavee taseme määramiseks tuleb pinnasepuuriga puurida u 2,5 m sügavune kontrollkaev ning järgmisel päeval kontrollida, kas kaevus on vett. Kui on, siis on tegemist põhjaveega ning selle sügavus maapinnast tuleb mõõdulindiga mõõta. Kui imbsüsteem paikneb ebatasasel maastikul, peab see asetsema kõrgendiku tipus või selle nõlval, sest seal on põhjavesi sügavamal.

Septik ei tohi liiga sügaval paikneda. Mõistlik sügavus on umbes 0,5 m maapinnast allpool ning toru, mis paikneb hoone ja septiku vahel, peab olema kaldega 1-2%. Imbtorud peavad maapinnast allpool olema 0,6-0,8 meetrit.

Septiku paigaldus olulised tegurid:

  • pinnase liik
  • septiku ja imbvälja suurus
  • vahemaa krundi piiri, tee, veekogu ja kaevuni

Septiku paigaldus olulised vahemaad:

  • kaugus hooneni vähemalt 5 m
  • kaugus teeni, krundi piirini või kraavini vähemalt 5 m
  • kaugus veekoguni vähemalt 30 m
  • kaugus salvkaevust 60 m

Paigaldamise käigus tuleb meeles pidada, et aega ajalt tuleb ette võtta ka septiku tühjendamine, mis tähendab, et sellele peab suurema autoga ligi pääsema. Sealjuures peab paakauto teekond olema selline, et see ei peaks septikust üle sõitma. Seetõttu tuleb septiku paigalduskoht hoolega läbi mõelda.

Imbsüsteemi ja septiku paigaldus on mõistlik tellida ettevõttelt, mis on kvalifitseeritud seda tüüpi süsteeme paigaldama. 

Kuidas paigaldada septikut?

Septiku paigaldus koosneb neljast suuremast sammust. Tutvustame neid põgusalt. 

Kaeviku kaevamine. Alustuseks tuleb kaevata! Arvesta, et ankurdusplaatidele peab mahuti külgedel ruumi jääma. 

Ankurdamine. Kui pinnas on pehme, tuleb septik ankurdada. Tõmba kinnituslindid üle septiku ning paigalda ankurdusplaadid mahuti kõrvale.

Kaeviku täitmine. Täida septiku ümbrus liivatsemendi seguga ja ühenda kanalisatsioonitoru ühenduskohaga.

Imbväljaku rajamine. Kui põhjavee tase on selgunud, tuleb määrata ka vee läbilaskvus. Selle põhjal saab otsustada, millist imbsüsteemi kasutada. Imbväljaku rajamiseks on tarvis kaevata süvend ja katta see killustikuga. Seejärel saab torud ühendada ja lisada teine kiht killustikku. Siis paigaldatakse geotekstiil ning tehakse tagasitäide.

Meie septiku paigaldus on professionaalne, kvaliteetne ja vastupidav. Kui sul on lisaküsimusi või soovid hinnapakkumist, siis võta meiega julgelt ühendust.