Septikud

Septiku eesmärk ja toime

Septiku ülesandeks on setitada veest välja heljum. Kuna viibeaeg on pikk toimuvad septikus käärimis-protsessid. Puhastusprotsessi eelduseks on väike voolukiirus ja piisav viibeaeg. Reovee viibeaeg peab olema vähemalt 2-3 ööpäeva. Ekspluatatsiooni käigus väheneb viibeaeg.

Septikut peab 1-2 korda aastas tühjendama – eemaldama põhja sadestuvat muda ja pinnale heljumist tekkivat koorikut. Septiku tühjendamisel tuleks osa settest alles jätta, et mitte katkestada toimuvaid puhastusprotsesse. Septiku võib projekteerida suurema mahuga, siis on võimalik seda avariisituatsioonis kasutada ka kogumiskaevuna. Üldjuhul tuleb sete eemaldada hiljemalt siis, kui vaba setteruumi maht on jäänud väiksemaks ühe päeva reoveehulgast.

Septikul peab olema tuulutustoru sette käärimisest tuleva biogaasi ventileerimiseks. Soovitav oleks tuulutustoru viia katusele.

Septik paigaldatakse horisontaalsele liivapinnasele. Kõrge põhjavee taseme korral ankurdatakse septikud betoonalusele. Kui septik ja jaotuskaev paigaldatakse sügavamale, tuleb tühjendusava kaelale panna pikendustorud.

Reostuskoormuse vähenemist septikus prognoositakse järgnevalt: BHT, lämmastik ja fosfor kuni 30%, heljum 70%.

Pakutavad septikud

Keskkond & Partnerid OÜ on Poola keskkonnatehnika toodete tootja EKO ROTO volitatud edasimüüja Eestis.

Meie tootevalikus on järgmised septikud:

  • Septik OG 2.0 – 2 m3
  • Septik OG 3.0 – 3 m3
  • Septik Water3 2,0 – 2 m3
  • Septik Water3 3,0 – 3 m3
  • Septik Water3 4,0 – 4 m3
  • Septik Water3 5,0 – 5 m3
  • Septik Water3 6,0 – 6 m3