Kahekambriline septik WATER

Otstarve

Septik on kõige laiemalt kasutatav reovee puhastusseade väikestes reoveepuhastites. Just septikus toimuvad settimise ja flotatsiooni abil reovee eelpuhastusprotsessid. Reovesi eelpuhastatakse: reoveest kergemad osakesed heljuvad pinnale, moodustades seal kihi, reoveest raskemad osakesed aga settivad septiku põhja, moodustades sette. Sete hakkab aeglaselt fermenteeruma, mille käigus reostuseosakesed lagunevad vees lahustuvateks aineteks ja lahustumatuteks mineraalaineteks, mis sadestuvad septiku põhja.

Septikus puhastunud reovesi peab lõplikult puhastuma pinnases. Septik võib toimida koostöös reovee settesüsteemiga, mis koosneb drenaažist või settetorustikust. Sissevoolukanal paigaldatakse sisemise tihendi abil. Septiku sees paikneb vahesein, mis jagab mahuti kaheks kambriks. Mahuti on valmistatud rotovormimise teel, mis tagab selle veekindluse. Mahuti on nähtud ette kasutamiseks pinnasesse paigaldatuna, selle tarvitamine eraldiseisvana on keelatud.

MAHUTIL ON EHITUSUURINGUTE INSTITUUDI VÄLJA ANTUD KEHTIV TEHNILINE TUNNISTUS

Ehitusuuringute Instituudi (Building Research Institute) positiivse hinnangu saanud maa-alust mahutit WATER³ võib kasutada kodumajapidamise reovee kogumiseks. Laia toodete valiku tagamiseks on WATER³ tüüpi seerias saadaval viis erineva suurusega paaki mahutavusega 2,0 m³ kuni 6,0 m³. Iga mahuti on varustatud kontroll-ava ja montaažiavaga, mis on kaitstud kõrvaliste isikute loata juurdepääsu eest kruvitava kaanega. Reovesi voolab mahutisse läbi Æ 110 või Æ 160 mm kanalisatsioonitoru. Spetsiaalselt vormitud põhi võimaldab mahutite paigaldamist piirkondades, kus võib olla kõrge põhjavee tase.

MudelMahuti mahutavus [l]Kogukõrgus [mm]Sissevoolu kõrgus [mm]Laius [mm]Pikkus [mm]Sissevoolu läbimõõt [mm]
WATER³ 2,02000157012708702410160/110DWG / PDF
WATER³ 3,030001570124012102700160/110DWG / PDF
WATER³ 4,040001860157015002400160/110DWG / PDF
WATER³ 5,050002200183015002400160/110DWG / PDF
WATER³ 6,060002350216015002400160/110DWG / PDF

Lisainfo

  • Garantii: 5 aastat
  • Dokumentatsioon: Toimuvusdeklaratsioon
  • Atesteering: Tüübivastavuse katseprotokoll 1017 – CPR – 07.262.695
  • Tehniline spetsifikatsioon: Puhasti on valmistatud vastavuses standardiga EN 12566-1:2000/A1:2003 i EN 12566-1:2004/A1:2006