Filterkorviga septik OG

Tööpõhimõte

Väikereoveepuhasti talitluse võib jagada kahte etappi:

Reovee esimeses puhastusetapis kõrvaldatakse veest mittelahustuvad ained. Seda etappi nimetatakse sageli reovee eelpuhastuseks. Septikus kerkivad veest kergemad ained (nagu õlid ja rasvad) veepinnale (flotatsioon). Veest raskemad osakesed settivad mahuti põhja (sedimentatsioon) ja moodustavad seal setted. Settes olev orgaaniline aine hakkab anaeroobselt lagunema ja käärimise käigus tõuseb osa settest veepinnale, moodustades sinna nn kooriku.

Nõuetekohaselt valmistatud ja kasutatav septik võimaldab kõrvaldada kuni 65% heljumist ja 40% BHT5-st.

Eelpuhastatud reovesi voolab läbi filtri edasiseks puhastamiseks imbtorustikku. See on teine puhastusetapp, mida nimetatakse ka reovee aeroobseks järelpuhastuseks. Selle eesmärk on eemaldada reoveest ülejäänud vees lahustunud orgaaniline aine.

 

Selles etapis kasutatakse looduslikku aeroobset protsessi, mis seisneb saasteainete aeroobses biokeemilises lagundamises. Selles lagundamises osalevad peamiselt baktereid, kelle jaoks reovees olev orgaaniline aine on toiduks.

Et puhastusprotsess oleks tõhus, peab eelpuhastus vältama vähemalt kolm päeva – seetõttu peabki väikereoveepuhasti septiku maht olema nõuetekohane.

Septiku mahu valimisel tuleb eeskätt lähtuda leibkonna liikmete arvust, kes puhastit kasutama hakkavad.

Mahuti mahu moodustab:
Septikust läbi voolav reovesi (silmas tuleb pidada kolmepäevast viibeaega), septiku põhja sadestuva sette maht ja pinnale tekkiva kooriku maht.

Õigesti valitud ja nõuetekohaselt kasutatavast septikust ärajuhitav reovesi peab olema selge ning see juhitakse edasiseks puhastamiseks pinnasesse. Seal toimuva edasise puhastuse kirjeldus on toodud allpool.

MudelMahuti mahutavus [l]Kogukõrgus [mm]Sissevoolu kõrgus [mm]Laius [mm]Pikkus [mm]Sissevoolu läbimõõt [mm]Läbilaskevõime
[m3/d]
Kasutusala
[IE]
OG 2.020001330119012202120160/1100,6 m3/d4DWG / PDF
OG 3.030001610143015001910160/1100,9 m3/d6DWG / PDF

Lisainfo

  • Garantii: 5 aastat
  • Dokumentatsioon: VastavusdeklaratsioonToimuvusdeklaratsioon, Kasutusjuhend, Paigaldusjuhend,
  • Tehniline spetsifikatsioon: Puhasti on valmistatud vastavuses standardiga PN EN 12566-1:2004/A1:2006
NÕUSOLEK KÜPSISTE KASUTAMISEKS 
Veebileht mahutid.ee (edaspidi - Veebileht) kasutab küpsiseid eeskätt veebilehe kasutajamugavuse parandamiseks.  Nõustute küpsistega jätkates veebisaidi külastamist või alternatiivselt vajutades nupule „Nõustun“. Küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi. 

Mis on küpsis?
Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised ei saada informatsiooni kasutaja arvutist välja. Küpsiste all käsitleme kõiki eelnevalt defineeritud tekstifaile olenemata tehnoloogilisest piiritlusest. 

Mis eesmärgil ja milliseid küpsiseid kasutatakse?
Kogume püsi- ja seansiküpsiseid mis on vajalikud veebisaidi toimimiseks, kasutajamugavuse parandamiseks ja asjakohaseks reklaamimiseks. 

Kasutame järgmiste kolmandate osapoolte küpsiseid:
  

Meil puudub ligipääs ja kontroll kolmanda osapoolte küpsistele ning nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda kolmanda osapoole veebisaidi. 

Mis andmeid küpsistega kogutakse?
Küpsiste kasutamisega seoses võidakse säilitada isikuandmeid mille kasutaja on ise veebilehe vormi täites kirjutanud. Nende hulka kuuluvad nimi, emaili aadress ja sõnum. Lisaks võidakse säilitada seadmeinfot, asukohateavet, ip-aadressi, keelevalikut  ja muid eelnevalt loetletud andmeid. 

Kasutaja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või kasutaja taotleb nende kustutamist, kustutatakse andmed 1 kuu jooksul. 

Võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud andmeid oma töötajatele, teenuse osutajatele ja eelnevalt nimetatud kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik  eelnimetatud eesmärkidel. Samuti võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud informatsiooni kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt või enda õiguste või huvide kaitsmisel (nt veebisaidi väärkasutuse tuvastamiseks). 

Kui kaua on küpsis arvutisse talletatud?
Küpsiste talletamise aeg on iga küpsise puhul erinev. Igakordne veebisaidi külastamine uuendab küpsiseid, mistõttu pikeneb ka nende talletamise periood. Seansiküpsised salvestuvad ajutiselt veebisaidi külastamise ajaks. Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebisaidi sulgemist. Püsiküpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või aastateks, kuid soovi korral saab seadmest ise kustutada. 

Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?
Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebisaidi privaatsusseadeid. Seadeid küpsiste keelamiseks tuleb muuta igas seadmes eraldi. Kõikide küpsiste blokeerimine võib piirata veebisaidi kasutusvõimalusi.

Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist:
 Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
 
Kontaktinfo ja lisateabe saamine
Veebisaidi haldaja ja isikuandmete vastutav töötleja on Siim Sibul asukohaga Vasara 50, Tartu 50113 

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust telefonil +372 7330350 või e-posti aadressil siim@mahutid.ee 

Kolmandate osapoolte kontaktandmed on kättesaadavad nende veebilehtedelt. 

Me võime küpsiste kasutamise põhimõtteid muuta ilma ette teatamata. Lehekülje all olev kuupäev annab märku, millal on viimati põhimõtteid uuendatud. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, kui küpsiste kasutamise põhimõtteid on uuendatud veebisaidil. 

01.10.2019