Iseankurduv kompaktpumpla ZP 1000

MudelKogukõrgus [mm]Montaažikõrgus max [mm]Montaažikõrgus min [mm]Kasulik maht [dm3]Kogumaht [dm3]
ZP 600/110011301100880242545
ZP 600/1350138013501130448751
ZP 600/1600163016001380654957
ZP 600/18501880185016308601163
ZP 600/210021302100188010661369
ZP 600/235023802350213012721575
ZP 600/260026302600238014781781
ZP 600/285028802850263016841987
ZP 600/310031303100288018902193

Juhtudel, kus maastiku eripära või keeruliste geoloogiliste tingimuste tõttu ei saa kasutada gravitatsioonipõhist kanalisatsiooni, võib tarvitada reoveepumplaid. Ühe või mitme pumpla abil saab teisaldada reovee suvalise vajaliku vahemaa taha. Pumpla koosneb mahutist, millesse suunatakse reovesi, ja automaatpumbast reovee edasipumpamiseks, et ületada vajalik tasemevahe.

Pumpla mahuti ülesanne on koguda ja hoida reovett pumba käivitumiseni (mis hoiab reoveetaseme mahutis kontrolli all). Pumplaid võib paigaldada ka septiku või biopuhasti ette.

Pumplate mahuteid valmistatakse polüetüleenist rotovormimise teel. Tänu rotovormimisele valmivad mahutid monoliitsetena, mis tagab nende veekindluse ja väldib reovee lekkimist maapinda.

ZP 1000 pumplamahuteid valmistatakse 9 variandis. Igal mahutil on poolkerakujuline profiilne põhi, mis ei lase tekkida mahutis n-ö surnud piirkondadel, kuhu hakkaksid kogunema setted. Mahutitel on spetsiaalsed ribid, mis suurendavad kaevu jäikust ning aitavad lisaelemendina mahutil pinnases ankurduda. Iga mahutivariandi väljalasketoru sisediameeter on 1000 mm ja luugi diameeter 600 mm.

Pumplamahuti monteeritakse kokku kaevises. Mahuti tuleb paigaldada kaevise tasasele põhjale, 10 cm paksusele liivakihile. Enne mahuti paigaldamist tuleb kaevises valmistada ette ava sissevoolutoru jaoks. Sissevooluava peab paiknema montaažitasapinnal, sissevoolu kõrgus peab aga vastama kanalisatsioonitoru kõrgusele, millest reovesi mahutisse voolama hakkab.

Ava peab vastama paigaldatava tihendi diameetrile. Pärast ava tegemist tuleb pumplamahuti kaevisesse paigaldada . Seejuures tuleb tähelepanelikult jälgida, et kaevises ei leiduks esemeid, mis võiksid kaevu vigastada, näiteks teravaid kive. Pärast pumpla paigaldamist tuleb mahuti loodi sättida ja osaliselt pinnasega katta, seejärel paigaldada pumpla ülejäänud osad – sisse- ja väljavoolutoru.

Pärast kõigi komponentide kokkumonteerimist tuleb mahuti täita. Iga pumpla külge võib paigaldada ka turvaluugi. Luuk on mõeldud jalakäijate pumplast ülekõndimise puhuks. Luuk kinnitatakse kolme poldiga, mis takistavad kõrvaliste isikute ligipääsu pumplale.

Lisainfo

  • Garantii: 5 aastat
  • Sertifikaat: Tüübile vastavuse sertifikaat: 07.265.974
  • Dokumentatsioon: Toimivusdeklaratsioon
  • Tehniline spetsifikatsioon: PN EN 12050-1:2001, PN EN 12050-1:2002