Biopuhasti – väike reoveepuhastusjaam sinu kodus

Maapiirkondades on paiku, kus kahjuks pole võimalik kanalisatsiooniga ühineda. Kui sa elad ühes sellises kohas, tuleb sul reovee ärajuhtimiseks leida mõni muu võimalus. Ära muretse, lahendusi on kolm: kogumismahuti, septik või biopuhasti.

Millise sa valima peaks?

Kogumismahuti on mõistlik variant siis, kui vett kasutatakse vähe. Samas tuleb seda võrreldes teiste lahendustega tihedamini tühjendada.

Septikud on tihti kõige lihtsam ja soodsam viis, kuidas reoveest keskkonnasõbralikult vabaneda. Mugavaks teeb septikud see, et nad ei vaja suuremat hooldust. Siiski tuleb meeles pidada, et lisaks septikule on tarvis rajada ka imbväljak, mis on samuti reoveepuhasti osa.

Biopuhastid on hea valik siis, kui kinnistu asub alal, mille põhjavesi on nõrgalt kaitstud või heitvee immutamine pole mingil põhjusel võimalik ning heitvesi tuleb kraavi juhtida.

Kuidas biopuhastid töötavad?

Biopuhasti puhastab reovett hulgaliselt hapnikku vajavate vees elavate mikroorganismidega. Seepärast kuulub biopuhasti koostisosade hulka alati väike kompressor, mistõttu vajab biopuhasti elektrivoolu. Tõsi, müüakse ka nö elektrita biopuhasteid, kuid nende efektiivsuses ei saa kindel olla, sest sellistes puhastites ei ole bakteritel eluks piisavalt õhku.

Olenevalt suurusest koosnevad reoveepuhastid kas ühest või mitmest mahutist. Selles postituses on luubi all SilverFlow 4, 5, 8 ja 8 puhastid. Esimesed neist koosnevad ühest mahutist, viimane kahest. Samuti on oluline teada, et reoveepuhastite mahutid on jagatud kambriteks.

SilverFlow reoveepuhasti koosneb septikust ja bioloogilisest reaktorist. Esimese ülesandeks on sissetuleva reovee esmane puhastamine, teine puhastab eeltöödeldud reovett. Puhastis olevad tsoonid ja kambrid on üksteisest eraldatud tiheda vaheseinaga, mis takistab reovee segunemist aktiivmudaga. Lisaks mahutile ja juhtkilbile kuuluvad reoveepuhasti elementide hulka ka siseseadmed: õhktõstukid ning mikromulli aeraator.

Septikus toimuvas puhastuse esimeses faasis on rõhk mehaanilistel protsessidel nagu settimine ja flotatsioon, samuti puhastatakse seal anaeroobselt muda. Teises faasis puhastavad mikroorganismid reovett bioloogiliste protsesside abil. Neil organismidel on kalduvus luua helbeid, moodustades aktiivmuda. Bioloogilise puhastamise protsessis on oluline, et reaktor saaks piisavalt õhku. Selle tulemusena tekkivad tingimused aitavad bakteritel lagundada reovees leiduvaid orgaanilisi ja biogeenseid ühendeid.

Biopuhasti paigaldus ja hooldus

Biopuhasti paigaldamine ei käi nii, et ärkad hommikul üles, lähed poodi ja õhtuks on sinu kodu reoveemured lahendatud. Tegemist võib olla üsna aeganõudva protsessiga, sest see vajab pikemat eeltööd. Nii tuleb alustuseks koostada projekt, seejärel esitada ehitusteatis ja lõpuks osta seadmed. Kõige selle peale võib kuluda sootuks mitu kuud. Alles pika protsessi lõpus ootab paigaldus, mis tuleks jätta spetsialisti hoolde. Miks? Et biopuhastid töötaks nii nagu vaja, vajab ta nõuetekohast paigaldust ja hooldust.

Kuna biopuhastit tuleb vähemalt korra aastas puhastada, peab see asuma kohas, kuhu saab paakautoga hõlpsasti ligi. Samuti tuleb aeg-ajalt jälgida puhasti mahutite sisu ning ventiilide avamiseks ja sulgemiseks mõeldud kontrollerit. Suuremateks hooldustöödeks läheb vaja kvalifitseeritud eksperte.

Biopuhastiga seoses tuleb tähelepanu pöörata kodus kasutatavatele puhastusvahenditele. Mõistlik on eelistada keskkonnale ohutuid vahendeid ning hoida seeläbi liiga tugevad kemikaalid reoveepuhastist eemal. Samuti peaks hoiduma sellest, et biopuhastisse satuksid ravimid.

Suured ja väikesed biopuhastid

Kuna biopuhastid koosnevad kahest mahutist, on need tavaliselt kallimad kui septikud. Biopuhasti hind sõltub aga puhasti mahust, mis omakorda oleneb tarbijate arvust. Laokaubana pakume biopuhasteid kas kuni neljale või kuni kuuele inimesele. Suuremad biopuhastid projekteerime vastavalt vajadustele.

SilverFlow biopuhastid on mahutavusega 4000, 5000, 6000 ja 8000 liitrit.

Meie üheks tegevusalaks on biopuhasti müük. Lisaks SilverFlow puhastusjaamale on meie valikus ka BlueFlow ja GreenFlow puhastusjaamad. Kindlasti leiad just endale sobiva.

Kes me oleme?

Keskkond & Partnerid OÜ on 2004. aastal loodud ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks oli toona reovee kompaktpuhastite maaletoomine ja müük. Aasta hiljem lisandus torustike ja reoveepuhastite projekteerimine. Tänaseks moodustavadki keskkonnakaitseline projekteerimine ning reo- ja sademeveekäitlusega seonduv meie ettevõtte olulisima tegevusvaldkonna. 

Meie tiimis on kõrgelt kvalifitseeritud ning kompetentsed keskkonnaeksperdid ja projekteerijad-projektijuhid. Suudame tellijale pakkuda täisteenust alates ehitise kavandamisest kuni selle hoolduseni välja. Osaleme huviga ka projektides, mis nõuavad keerukamaid lahendusi ja tõsist peamurdmist.