Filterkorviga septik TUR

Tööpõhimõte

Väikereoveepuhasti talitluse võib jagada kahte etappi:

Reoveepuhastuse esimeses etapis eemaldatakse reoveest vees lahustumatud ained. Seda etappi nimetatakse sageli reovee eeltöötluseks. Septikus eraldatakse kerged ained nagu õlid ja rasvad, mis moodustavad reovee pinnale kihi (flotatsioon), ning raskemad ained, mis langevad mahuti põhja (sedimentatsioon) ja moodustavad seal setted. Septikusse jäänud orgaanilised lisandid lagunevad esialgu anaeroobse käärimise teel. Õigesti paigaldatud ja käideldav septik võimaldab eemaldada kuni 60% hõljumist ja kuni 40% orgaanilistest saasteainetest (BHT5).

Eelpuhastatud reovesi voolab läbi filtri edasiseks puhastamiseks imbtorustikus. See on puhastamise teine etapp, mida nimetatakse ka aeroobseks reoveepuhastuseks. Selle eesmärk on eemaldada reoveest selles lahustunud orgaanilised ained. Selles etapis kasutatakse looduslikku oksüdatsiooniprotsessi, mis põhineb saasteainete biokeemilisel lagundamisel. Sel eesmärgil kasutatakse peamiselt baktereid, kelle jaoks reovesi on väärtuslik toit.
Et puhastusprotsess tõhusalt toimiks, peab see kestma vähemalt kolm päeva – sellest tulenebki septiku nõuetekohaseks toimimiseks vajalik maht.

Selles etapis kasutatakse looduslikku aeroobset protsessi, mis seisneb saasteainete aeroobses biokeemilises lagundamises. Selles lagundamises osalevad peamiselt baktereid, kelle jaoks reovees olev orgaaniline aine on toiduks.

Et puhastusprotsess oleks tõhus, peab eelpuhastus vältama vähemalt kolm päeva – seetõttu peabki väikereoveepuhasti septiku maht olema nõuetekohane.

Septiku mahu valimisel tuleb eeskätt lähtuda leibkonna liikmete arvust, kes puhastit kasutama hakkavad.

Mahuti mahu moodustab:
Septikust läbi voolav reovesi (silmas tuleb pidada kolmepäevast viibeaega), septiku põhja sadestuva sette maht ja pinnale tekkiva kooriku maht.

Õigesti valitud ja nõuetekohaselt kasutatavast septikust ärajuhitav reovesi peab olema selge ning see juhitakse edasiseks puhastamiseks pinnasesse. Seal toimuva edasise puhastuse kirjeldus on toodud allpool.

MudelMahuti mahutavus [l]Kogukõrgus [mm]Sissevoolu kõrgus [mm]Laius [mm]Pikkus [mm]Sissevoolu läbimõõt [mm]Läbilaskevõime
[m3/d]
Kasutusala
[IE]
TUR 1.0100097576878020401100,4 m3/d4DWG / PDF

Lisainfo

  • Garantii: 5 aastat
  • Dokumentatsioon: VastavusdeklaratsioonToimuvusdeklaratsioon, Kasutusjuhend, Paigaldusjuhend,
  • Tehniline spetsifikatsioon: Puhasti on valmistatud vastavuses standardiga PN EN 12566-1:2004/A1:2006