Rasvapüüdurid

Rasvapüüduri ülesandeks on eraldada reoveest rasvad; taimsed- ja loomsed õlid (köögid, restoranid, toitlustuskohad jne.).
Rasvade eraldumise käigus toimuvad järgmised protsessid:

  • Sedimentatsioon: tahked aineosakesed setitatakse seadme esimeses kambris e. mudapüüduris.
  • Flotatsioon: rasvaosakesed, mille erikaal on väiksem vee kaalust, tõusevad püüduri pinnale.

Rasvapüüdurite paigaldus- ja hooldusjuhend

Mudelid: