Imbtunnel

Üldinfo:

Imbtunnel on üks süsteemidest, millega puhastatakse:

 • sadevett,
 • biopuhastist tulevat (eelpuhastatud) reovett.

See lahendus ei nõua energiavarustust, kuid vajab sobivat pinda ja vett hästi läbilaskvat pinnast.

 • Septik 2000 l
 • Jaotusliitmik
 • Õhutustoru põlv
 • Õhutusotsik

Imbtunneleid võib kasutada:

 • septiku või biopuhasti järel (reoveekanalisatsioonis), reoveekäitluse järgmisel etapil. Tunnelid (koos drenaažitorudega) lasevad reoveel filtreeruda läbi pinnase ja puhastuda selles leiduvate bakterite toimel. Reovett puhastab looduslik sorptsioon, st keemiliste komponentide neeldumine pinnase mikroorganismide ja taimede juuresüsteemide osalusel.
 • vihmaveepaagi järel (avariilise ülevooluna), kus ülemäärane vihmavesi suunatakse kogumispaagist äravoolutorustikku ning sealt aegamisi pinnasesse.
 • vihmavee äravoolusüsteemis, milles katuselt kogunev sadevesi juhitakse torustikku, kus see hoiustatakse ning suunatakse aegamisi pinnasesse.

 

Paigaldusviis:

 1. Kaeva kraav, mille pikkus vastab kavandatud drenaažile.
 2. Pärast kraavipõhja tasandamist paigalda ja tasanda kruusakiht (vett läbilaskva pinnase korral umbes 10 cm).
 3. Kruusakihile paigalda imbtunnel ja ühenda see drenaažitorudega.
 4. Kata tunnel filterkangaga (nii, et kangaribad kattuksid vähemalt 10 cm ulatuses).
 5. Valmista ette (lõika) filterkangasse paigaldusavad reoveetoru ja õhutustoru põlve kohale.
 6. Ühenda imbtunneliga kanalisatsioonitoru ja õhutustoru põlv.
 7. Õhutustoru põlve külge paigalda õhutustoru (u. 1 mb) diameetriga 110 mm. Õhutustoru peab ulatuma maapinna kohale vähemalt 25 cm võrra.
 8. Sulge õhutustoru õhutusotsakuga.
 9. Täida kraav (umbes 30 cm pinnasekihiga).

Paigaldusjuhend:

Enne paigaldamist tuleb kontrollida pinnase läbilaskvust, millesse imbtunnelit paigaldama hakatakse, ning teha kindlaks põhjavee tase. Arvestama peab, et seda süsteemi saab kasutada ainult vett läbilaskvas või nõrgalt läbilaskvas pinnases, kus pinnavee tase on piisavalt madal (vähemalt 1,5 m sügavusel tunneli alumisest servast).

Tehnilised andmed paigalduseks:

 • 1  tunnel = 1 kasutaja /see puudutab üksnes reoveepuhastust/ pinnasetüübi A korral (B-tüüpi või veelgi halvema pinnase korral oleks parem kasutada imbtunnelite all vähemalt 25 cm liivakihti);
 • vahemaa maasse kaevatud imbtunneli põhjast pinnaveeni ei tohi olla vähem kui 1,5 meetrit;
 • imbtunnelite maksimaalne sügavus: 80 cm;
 • imbtunnelite vaheline kaugus: 2 m;
 • drenaažitoru laius vähemalt 78 cm;
 • tunneli soovitatav kalle: 1–1,5%;
 • tunneleid võib kasutada ka jalakäijate liikumisalal;
 • tunnelipuhastuste sagedus: 1 kord 6 kuu jooksul: drenaažitorude läbipesu õhutustoru põlve kaudu