IMBSÜSTEEM

Heitveekaevu läbimõõt [mm]Mahutavus [l]Kogu kõrgus [mm]Laius [mm]Pikkus [mm]Sissevoolu läbimõõt [mm]
APOLLO 160-1503307601200110
APOLLO 50030050095012001200110/160
APOLLO 50060050095012001200110/160
APOLLO 10003001000125014001400110/160
APOLLO 10006001000125014001400110/160

Vihmavee ja kanalisatsiooni imbsüsteemi kasutamine võib olla mitmel põhjusel kasulik. Vihmavee imbsüsteemi kasutamine oma krundi piires võimaldab vähendada maksu vihmavee juhtimisest kanalisatsiooni, kasutada vihmavett maa kastmiseks ja immutusprotsess imiteerib looduslikku vee ringluse protsessi. Bioloogilises üksuses tekkinud reovee immutus võimaldab puhastatud reoveel kergesti pinnasesse imbuda ja annab krundil suure pinna kokkuhoiu. Reovee immutus pärast septiku reoveepüüdurit võimaldab imbumist pinnasesse seal, kus toimub reovee II puhastusetapp. Võrreldes traditsioonilise immutussüsteemiga, on siin immutusala palju väiksem.

Imbsüsteemi peamised elemendid maapinnas on immutustunnelid ja imbkaevud, mis hoiavad ja immutavad vett või reovett, mis neisse lastakse. Katuselt voolav vihmavesi suunatakse vihmaveetoru kaudu imbsüsteemi, kus seda säilitatakse ja lastakse järk-järgult maasse imbuda. Reovesi septiku reoveepüüdurist või töötlemisseadmest juhitakse imbkaevu või immutustunnelisse, kus see imbub lisapuhastuse järel pinnassesse. Imbseadet võib kasutada nii jalakäijate aladel kui ka haljasaladel. Selle lahenduse kasutamisel tuleb arvestada, et seda süsteemi saab kasutada ainult läbilaskvatel või veidi läbilaskvatel pinnastel, kus põhjavee tase on madal.