BlueFlow reovee puhastusjaam

Tööpõhimõte

Heitvee puhastamine blueFLOW puhastusjaamades koosneb kolmest etapist.
Esimene etapp hõlmab reovee puhastamist septikus. Selles etapis eemaldatakse reoveest vees lahustumatud ained – seda etappi nimetatakse sageli reovee eelpuhastuseks.
Septikus toimuvad setteprotsessid, st osakesed ja hõljum kas vajuvad põhja või osakesed kerkivad reovee pinnale ning kogunenud sete käärib. Hästi töötav septik võimaldab reoveest eemaldada kuni 60% hõljumit ja kuni 40% orgaanilisi saasteaineid (BHT5).

Reoveepuhastuse teine etapp hõlmab reoveepuhastust bioloogilises reaktoris, kus orgaanilised saasteained eemaldatakse reoveest oksüdatsiooniprotsesside abil.
Reaktori põhiosas asuvad spetsiaalse kujuga elemendid, mis tänu oma ehitusele võimaldavad neil areneda bioloogilisel filtril, nn biokilel. Mikroorganismid, mis elutsevad biofiltris, lagundavad hapniku abiga reovees sisalduvaid orgaanilisi aineid.

Reoveepuhastuse kolmas ja viimane etapp on ülemäärase sette eraldamine puhastatud reoveest sedimentatsiooni käigus; see protsess toimub järelsetitis.
Reoveepuhastusjaamas puhastatud reovee võib juhtida pinnasesse imbkaevude või imbtorustiku kaudu või otse veevoolu.

Puhastusjaam koosneb vaheseinaga septikust ja bioreaktorist, milles on

 • Sissevoolutoru
 • Septiku vahesein
 • Kolmikuga äravoolutoru
 • Mikromull aeraator
 • Õhktõstukpump
 • Bioreaktori vahesein
 • Kolmikuga äravoolutoru
 • Järelsetiti sette tagasivoolutoru, ringlusvee toru

TOOTEL ON EHITUSTEHNIKA INSTITUUDI VÄLJASTATUD KEHTIV RIIKLIK TEHNILINE HINNANG

MudelMahutavus [l]Septiku kõrgus
[mm]
Septiku laius
[mm]
Septiku pikkus [mm]Bioreaktori kõrgus [mm]Bioreaktori laius
[mm]
Bioreaktori pikkus [mm]Läbilaskevõime
[m3/d]
Arvestuslik koormus
[kg/d]
Kasutusala
[IE]
BlueFLOW 6400015708702410157087024100,90,366DWG / PDF
BlueFLOW 95000157012102410157087024101,350,549DWG / PDF

Lisainfo

 • Garantii: 5 aastat
 • Dokumentatsioon: VastavusdeklaratsioonToimuvusdeklaratsioon, Kasutusjuhend, Paigaldusjuhend,
 • Tehniline spetsifikatsioon: Puhasti on valmistatud vastavuses standardiga PN-EN 12566-3+A2:2013